poniedziałek, 25 sierpnia 2014

Będzie zabawa....

refleksje po 60-ce, refleksje, felieton, kuchnia, historycznie, limeryki, polityka, okiem emeryta
Będzie zabawa, będzie się działo,  będzie radośnie...............
Jarek - koniec wylegiwania się

Koniec laby SEJM WRACA !!!!!.

Dokonałem subiektywnego wyboru tematów którymi zajmą się komisje sejmowe.
Szczególnie frapuje mnie: 
Informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju na temat infrastruktury do uprawiania sportów wrotkarskich.

/jeżeli takimi pierdoołkami mają zajmować się posłowie to ........... mamy to co mamy/.
                                                                     WTOREK
14.00


Podkomisja nadzwyczajna do spraw zmian legislacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych (sala 13/bud. G)
Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia o aktualnym stanie prac nad projektami rozporządzeń ułatwiających sprzedaż bezpośrednią produktów rolnych.

14.00


16:00


Parlamentarny Zespół ds. Obrony Ideałów "Solidarności" (Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej (budynek 131 A), Gdańsk)
Przesłanie Sierpnia: zdrowie, praca, rodzina, bezpieczeństwo dziś.

17:00


Komisja Gospodarki; Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (sala 24/bud. G)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 2648).

18:30


Podkomisja stała do kontroli realizacji budżetu (sala 301A/bud. K)
Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych (druk nr 2510).                                      ŚRODA
 09:30


Komisja Etyki Poselskiej (sala 337/bud. K)
posiedzenie zamknięte

10:00


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (sala 13/bud. G)
Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Finansów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 24 w sprawie zarządzania należnościami finansowymi w agencjach rolnych.
Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Finansów na dezyderat nr 26 w sprawie zwalczania oszustw w podatku od towarów i usług.

11:00


Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (sala 106/bud. C)
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druk nr 2606).

11:30


Komisja Finansów Publicznych (Sala Kolumnowa/bud. C)
Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok
- przedstawiają: Minister Finansów i Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

15:00


Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (sala 102/bud. C)
M.in.
Informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju na temat infrastruktury do uprawiania sportów wrotkarskich.

18:00


Komisja Gospodarki; Komisja Obrony Narodowej (sala 12/bud. G)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej (druk nr 2660)                                 CZWARTEK
 10:00


Komisja Finansów Publicznych (Sala Kolumnowa/bud. C)
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych o rządowym i poselskim projektach ustaw o odwróconym kredycie hipotecznym (druki nr 2392 i 1442)
- przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Wiesław Janczyk.

10:00


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (sala 13/bud. G)
Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat nr 25 w sprawie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dostępności świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji zadań "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych"
- referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzdrowiskowego, finansowanych przez Śląski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
- referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie działań na rzecz eliminacji nadużywania umów cywilnoprawnych oraz poprawy stanu legalności zatrudnienia w Polsce.
Sprawy bieżące.

10:00


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Komisja Spraw Zagranicznych (sala 12/bud. G)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011r. (druk nr 2515)
- uzasadniają Minister Sprawiedliwości, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Spraw Zagranicznych oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu w dniu 28 stycznia 2003 r. (druk nr 2607)
- uzasadniają Minister Sprawiedliwości i Minister Spraw Zagranicznych.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r. (druk nr 2608)
- uzasadniają Minister Sprawiedliwości i Minister Spraw Zagranicznych.

11:00


Komisja Ustawodawcza (sala 01/bud. F)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zniesieniu 9 maja jako Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności (druk nr 2533)
- uzasadnia poseł Tadeusz Dziuba.

12:00


Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (sala 301A/bud. K)
Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora – formalnej poprawności oświadczenia posła Wojciecha Penkalskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie w związku z wnioskiem Komendanta Głównego Policji z dnia 20 stycznia 2014 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Wojciecha Penkalskiego.
Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora – formalnej poprawności oświadczenia posła Wojciecha Penkalskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie w związku z wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej z Nowego Dworu Mazowieckiego z dnia 17 marca 2014 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Wojciecha Penkalskiego.
Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora – formalnej poprawności oświadczenia posła Wojciecha Penkalskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie w związku z wnioskiem Komendanta Głównego Policji z dnia 23 kwietnia 2014 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Wojciecha Penkalskiego.
Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora – formalnej poprawności oświadczenia posła Wojciecha Penkalskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie w związku z wnioskiem Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2014 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Wojciecha Penkalskiego.
Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora – formalnej poprawności oświadczenia posła Romana Kotlińskiego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie w związku z wnioskiem Komendanta Głównego Policji z dnia 7 listopada 2013 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Romana Kotlińskiego.
Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora – formalnej poprawności oświadczenia posła Arkadiusza Czartoryskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie w związku z wnioskiem Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 10 kwietnia 2014 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Arkadiusza Czartoryskiego.

13:00


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Sala Kolumnowa/bud. C)
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku owoców i warzyw oraz działań podejmowanych przez rząd w tym w zakresie.

13:00


Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk nr 1382), o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1648), o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 1649) oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk nr 1756) (sala 206/bud. K)
Rozpatrzenie poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk nr 1382), o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1648), o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 1649) oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk nr 1756) – kontynuacja.

15:00


Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci (druk nr 1469) (sala 301A/bud. K)
Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci (druk nr 1469).
/czy mogę spać spokojnie ?/

                             PIĄTEKzdjęcia; Revelsein.blog, wolnyswiat.pl


4 komentarze:

 1. Witaj
  Przypuszczam, że więcej czytelników miał ten harmonogram na Twoim bogu niż na sejmowym. Ja tam na pewno nie zajrzałbym, a to co u Ciebie przeczytałem mnie w tym tylko utwierdza. Jeżeli najwyższa izba zajmuje się torami dla wrotkarzy (które powinny być w gestii samorządów i zdrowego rozsądku (dlaczego tylko w gminie x można zrobić sześciokrotnego wolterbucha-cokolwiek to ma znaczyć, a w gninie y tylko czterokrotnego). A kto z rady X ma wnuki w stosownym wieku, a ilu z rady nie ma dzieci tylko ma czas na p...rzenie w bambus.

  OdpowiedzUsuń
 2. Szkoda, że jesteś Anonimen bo odpisałbym że sie z Tobą zgadzam.

  OdpowiedzUsuń
 3. Ta "wrotkarska komisja Piotrze, to wygląda trochę inaczej. Cały jej harmonogram wyglada tak:

  - Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat działalności Polskiego Związku Hokeja na Lodzie oraz planów na przyszłość.
  - Informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju na temat infrastruktury do uprawiania sportów wrotkarskich.
  - Informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju na temat infrastruktury do uprawiania kolarstwa.
  - Informacja Dyrektora Generalnego Tour de Pologne na temat organizacji wyścigu i planach na przyszłość.


  Jak widać, rzecz dotyczy warunków tworzonych do uprawiania sportu masowego, jako wstępu i zaplecza do sportu wyczynowego. Jednak ciekaw jestem, jakie "sukcesy światowe" osiągnęliśmy we wrotkarstwie? Bo zazwyczaj posłowie się budzą i walą w rząd, gdy jakiś sportowiec osiągnie światowy sukces i zaczyna się żalić, że nie otrzymał żadnej pomocy od państwa.
  A może "nadejszła " już nowa jakość? Może posłowie nasi stali się "mądrzy przed szkodą"?
  Bowiem "w temacie sportu" panuje kompletne pomieszanie z poplątaniem. Sportowcy dążą do uzyskania sukcesów, nie dlatego by z biało-czerwoną flagą wypinać pierś po medale i płakać przy "Mazurku". Robią to z myślą o wielkim szmalu, który można zdobyć w sporcie wyczynowym. Jeżeli będą robili to wyłącznie z pobudek "patriotycznych" i ewentualnie dla państwowych "stypendiów" - to obraz polskiego sportu będzie taki jak piłki kopanej. Nasze więc posły powinny faktycznie zadbać, by profesjonalny sport rekreacyjny był dostępny dla wszystkich. I może o to będą pytać ministra?

  Ale zainspirowany Twoim przeglądem, zainteresowałem się tym , co słychać w moim ulubionym Parlamentarnym Zespole ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski. Otóż lenią się posłowie, lenią bardzo!!! ostatnie posiedzenie odbyli 24.06.2014, czyli dwa miesiące temu - i bynajmniej nie przeciwdziałali!!!! Ograniczyli się tylko do przedstawienie postaci błogosławionej Karoliny (??kto zacz??) co jest dosyć dziwne, gdyż żadnej Karoliny w składzie tego zespołu nie ma.
  Ostatnie "merytoryczne" posiedzenie mieli w lutym tego roku, czyli ponad pół roku temu. Jednak było to posiedzenie ważne. Jego temat brzmiał: "Dyskryminacja telewizji Trwam elementem prześladowań chrześcijan w Europie". Był nawet gość zagraniczny.
  Nie będę pisał o przebiegu obrad. Jeżeli ktoś jest ciekaw to proszę zajrzeć tu:

  http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=C3C79F8AD33B7762C1257C820047867C#

  OdpowiedzUsuń


Kod do zamieszczania linków - wystarczy skopiować do komentarza, w miejsce XXX wstawić link, który chce się zaprezentować a w miejsce KLIK można wpisać jakiś tytuł, czy objaśnienie lub zostawić bez zmian

<a href="XXX" rel="nofollow">KLIK</a>